Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWYSZYŃSKA

Aktualność danych:

PODWYSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

127

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWYSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWYSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie78 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).