Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWYSZYŃSKI

Aktualność danych:

PODWYSZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

144

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODWYSZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWYSZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie10 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • podkarpackie84 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).