Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODYMNY

Aktualność danych:

PODYMNY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (5 osób), zachodniopomorskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

6

kobiet

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODYMNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie5 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).