Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZEREK

Aktualność danych:

PODZEREK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

16

kobiet

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZEREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie24 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).