Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIŃSKA

Aktualność danych:

PODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

67

kobiet

Męska forma nazwiska to PODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie32 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).