Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIELNA

Aktualność danych:

PODZIELNA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

59

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIELNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie18 kobiet

  • opolskie9 kobiet

  • świętokrzyskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).