Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIELNY

Aktualność danych:

PODZIELNY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

4

kobiety

59

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIELNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie19 mężczyzn

  • opolskie13 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).