Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIEWSKA

Aktualność danych:

PODZIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (70 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to PODZIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • podlaskie70 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie27 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).