Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIEWSKI

Aktualność danych:

PODZIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

189

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODZIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2752. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • podlaskie80 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie37 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).