Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODZIMOWSKI

Aktualność danych:

PODZIMOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODZIMOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODZIMOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).