Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POFELSKI

Aktualność danych:

POFELSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POFELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POFELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie21 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).