Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGŁÓDEK

Aktualność danych:

POGŁÓDEK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

37

kobiet

41

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGŁÓDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).