Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGAN

Aktualność danych:

POGAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (254 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

185

kobiet

163

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie129 mężczyzn, 125 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).