Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGOŃ

Aktualność danych:

POGOŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

61

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie19 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 29 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).