Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGOCKA

Aktualność danych:

POGOCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

74

kobiety

Męska forma nazwiska to POGOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie40 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie13 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).