Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGOCKI

Aktualność danych:

POGOCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (42 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

74

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POGOCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGOCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie42 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).