Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGODA

Aktualność danych:

POGODA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (624 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 3092 osoby, z czego:

1591

kobiet

1501

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1459. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1504. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGODA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie149 mężczyzn, 156 kobiet

 • kujawsko-pomorskie30 mężczyzn, 32 kobiety

 • lubelskie96 mężczyzn, 89 kobiet

 • lubuskie25 mężczyzn, 22 kobiety

 • łódzkie110 mężczyzn, 126 kobiet

 • małopolskie122 mężczyzn, 96 kobiet

 • mazowieckie118 mężczyzn, 122 kobiety

 • opolskie43 mężczyzn, 30 kobiet

 • podkarpackie219 mężczyzn, 221 kobiet

 • podlaskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie18 mężczyzn, 22 kobiety

 • śląskie291 mężczyzn, 333 kobiety

 • świętokrzyskie30 mężczyzn, 26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie30 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie70 mężczyzn, 60 kobiet

 • zachodniopomorskie39 mężczyzn, 36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: