Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGONOWSKA

Aktualność danych:

POGONOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (175 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 410 osób, z czego:

410

kobiet

Męska forma nazwiska to POGONOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2556. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGONOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie90 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie175 kobiet

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie25 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie20 kobiet

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).