Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGONOWSKI

Aktualność danych:

POGONOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (168 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 436 osób, z czego:

2

kobiety

434

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POGONOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2507. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGONOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn

 • lubelskie86 mężczyzn

 • lubuskie5 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn

 • małopolskie10 mężczyzn

 • mazowieckie166 mężczyzn, 2 kobiety

 • podlaskie6 mężczyzn

 • pomorskie29 mężczyzn

 • śląskie33 mężczyzn

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie30 mężczyzn

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).