Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGORZAŁA

Aktualność danych:

POGORZAŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

111

kobiet

86

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGORZAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie34 mężczyzn, 34 kobiety

  • mazowieckie27 mężczyzn, 21 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).