Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGORZAŁY

Aktualność danych:

POGORZAŁY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (118 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

73

kobiety

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGORZAŁY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie66 mężczyzn, 52 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).