Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGORZALSKA

Aktualność danych:

POGORZALSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

kobiety

Męska forma nazwiska to POGORZALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGORZALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie22 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).