Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGORZELSKA

Aktualność danych:

POGORZELSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (896 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 3303 osoby, z czego:

3303

kobiety

Męska forma nazwiska to POGORZELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

690. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGORZELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie135 kobiet

 • kujawsko-pomorskie79 kobiet

 • lubelskie69 kobiet

 • lubuskie63 kobiety

 • łódzkie149 kobiet

 • małopolskie49 kobiet

 • mazowieckie896 kobiet

 • opolskie39 kobiet

 • podkarpackie67 kobiet

 • podlaskie511 kobiet

 • pomorskie155 kobiet

 • śląskie123 kobiety

 • świętokrzyskie63 kobiety

 • warmińsko-mazurskie163 kobiety

 • wielkopolskie260 kobiet

 • zachodniopomorskie104 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: