Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGRANICZNY

Aktualność danych:

POGRANICZNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

6

kobiet

133

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2808. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGRANICZNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn

 • lubelskie11 mężczyzn

 • lubuskie8 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie3 mężczyzn

 • podkarpackie11 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie28 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).