Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGROSZEWSKA

Aktualność danych:

POGROSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 199 osób, z czego:

199

kobiet

Męska forma nazwiska to POGROSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2767. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGROSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie34 kobiety

  • podlaskie107 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).