Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGUDZ

Aktualność danych:

POGUDZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

80

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGUDZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie41 mężczyzn, 38 kobiet

  • małopolskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).