Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POGWIZD

Aktualność danych:

POGWIZD – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (511 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 831 osób, z czego:

436

kobiet

395

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2530. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2546. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POGWIZD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie62 mężczyzn, 57 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie264 mężczyzn, 247 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie14 mężczyzn, 18 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie23 mężczyzn, 35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).