Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POHNKE

Aktualność danych:

POHNKE – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

84

kobiety

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POHNKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie49 mężczyzn, 46 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).