Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POHORECKA

Aktualność danych:

POHORECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

107

kobiet

Męska forma nazwiska to POHORECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POHORECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie19 kobiet

  • mazowieckie18 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie19 kobiet

  • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).