Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POHORECKI

Aktualność danych:

POHORECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

3

kobiety

112

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POHORECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2829. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POHORECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • małopolskie23 mężczyzn

  • mazowieckie20 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie16 mężczyzn

  • zachodniopomorskie25 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).