Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POJAŁOWSKA

Aktualność danych:

POJAŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

kobiety

Męska forma nazwiska to POJAŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POJAŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie59 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).