Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POJAWIS

Aktualność danych:

POJAWIS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

65

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POJAWIS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn

  • podlaskie26 mężczyzn, 28 kobiet

  • warmińsko-mazurskie27 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).