Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POJDA

Aktualność danych:

POJDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (413 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 553 osoby, z czego:

287

kobiet

266

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2682. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2667. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POJDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie200 mężczyzn, 213 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).