Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POJNAR

Aktualność danych:

POJNAR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (217 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 317 osób, z czego:

160

kobiet

157

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2784. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POJNAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie111 mężczyzn, 106 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).