Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKÓJ

Aktualność danych:

POKÓJ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 307 osób, z czego:

149

kobiet

158

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKÓJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • małopolskie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • mazowieckie10 mężczyzn, 15 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie62 mężczyzn, 52 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie27 mężczyzn, 19 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).