Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKŁADEK

Aktualność danych:

POKŁADEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 310 osób, z czego:

142

kobiety

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKŁADEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie60 mężczyzn, 50 kobiet

 • lubelskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie13 mężczyzn, 11 kobiet

 • świętokrzyskie24 mężczyzn, 23 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie28 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).