Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKŁADNIK

Aktualność danych:

POKŁADNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

70

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKŁADNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie45 mężczyzn, 42 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).