Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKŁADOWSKA

Aktualność danych:

POKŁADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to POKŁADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKŁADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie8 kobiet

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).