Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKŁADOWSKI

Aktualność danych:

POKŁADOWSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKŁADOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKŁADOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).