Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKAROWSKA

Aktualność danych:

POKAROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

97

kobiet

Męska forma nazwiska to POKAROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKAROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie30 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).