Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKLĘKOWSKI

Aktualność danych:

POKLĘKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKLĘKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKLĘKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).