Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKOJOWCZYK

Aktualność danych:

POKOJOWCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

78

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKOJOWCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie45 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).