Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKOJOWY

Aktualność danych:

POKOJOWY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

10

kobiet

68

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKOJOWY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • wielkopolskie45 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).