Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKOJSKA

Aktualność danych:

POKOJSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (179 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 567 osób, z czego:

567

kobiet

Męska forma nazwiska to POKOJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2399. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKOJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie65 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie48 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie81 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie179 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).