Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKORNA

Aktualność danych:

POKORNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

136

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKORNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • lubuskie13 kobiet

  • małopolskie10 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie19 kobiet

  • śląskie46 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).