Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKORSKA

Aktualność danych:

POKORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (385 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1980 osób, z czego:

1980

kobiet

Męska forma nazwiska to POKORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1190. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie96 kobiet

 • kujawsko-pomorskie179 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie62 kobiety

 • łódzkie339 kobiet

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie385 kobiet

 • opolskie62 kobiety

 • podkarpackie25 kobiet

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie105 kobiet

 • śląskie160 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie90 kobiet

 • wielkopolskie90 kobiet

 • zachodniopomorskie137 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: