Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKORZYŃSKA

Aktualność danych:

POKORZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

135

kobiet

Męska forma nazwiska to POKORZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKORZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie45 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie21 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: