Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRĄTKA

Aktualność danych:

POKRĄTKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

54

kobiety

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRĄTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).