Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRĘTOWSKI

Aktualność danych:

POKRĘTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POKRĘTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRĘTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).