Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POKRACZYŃSKA

Aktualność danych:

POKRACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (4 osoby), śląskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

kobiet

Męska forma nazwiska to POKRACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POKRACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).